Zontaclub Utrecht

Zontaclub Utrecht is opgericht in 1981. Het is een club van momenteel 23 enthousiaste vrouwen, die elkaar inspireren zowel regionaal, landelijk als internationaal. De leden komen uit Utrecht en omstreken en variëren in leeftijd van 35 tot 70+ jaar. Wij hebben als uitgangspunt dat er per beroepsgroep maximaal twee leden zijn. Daardoor bestaat onze club uit vrouwen met een grote diversiteit aan achtergronden. 

 

Zontaclub Utrecht komt elke vierde woensdag van de maand bijeen in de Brasserie van Golfclub Kromme Rijn in Bunnik. In een ontspannen sfeer kunnen we tijdens de borrel en het eten met elkaar bijpraten. Daarna kan de avond verschillend ingevuld worden, bijvoorbeeld met een lezing over een onderwerp dat verband houdt met de doelstelling van Zonta. Het is ook mogelijk dat we vergaderen over de projecten die we ondersteunen of onze fundraising activiteiten. Spreekt dit je aan? Wij staan open voor nieuwe leden. Meer informatie vind je op onze site

 

Voices against Violence

De opbrengst van ZONTA ZINGT gaat onder andere naar Voices against Violence. Dit is een project van de VN die meisjes steunen en opleiden om gender discriminatie en geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De meisjes worden benaderd via de scout verenigingen waar ze lid van zijn. Naast praktische hulp en tips hoe te handelen als ze geweld ondervinden, worden ze ook weerbaarder en krijgen ze zo meer zelfvertrouwen. Dit helpt hen niet alleen nu maar ook later als ze volwassen zijn.

ZISVAW

ZISVAW is het eigen fonds van Zonta dat zich inzet om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Voices against Violence zal gesteund worden via ZISVAW. Het grote voordeel door om via ZISVAW te doneren is dat al het geld ten goede komt aan het einddoel en er niets bij de projectorganisatie blijft hangen. 
ZISVAW heeft meerdere projecten die tot doel hebben om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De opbrengst zal verdeeld worden over deze projecten. Voor meer informatie zie de (Engelse) website van het fonds.

Zonta Says NO to Violence Against Women

Zonta heeft naast een fonds ook een wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen aan de kaart te stellen en het geweld tegen te gaan. Deze actie heet 'Zonta Says NO to Violence Against Women'. Over de hele wereld zetten Zontians en niet-Zontians zich in om te laten zien hoe het anders kan, wat er gebeurt achter verborgen deuren en hoe groot het probleem is. Daarnaast geven ze concrete voorbeelden en hulp om te zorgen dat het geweld mindert. Zie de site van Zonta Says No of van de uitleg op de site van Zonta International voor meer informatie.